"Nieuws"

Archief:

> Archief
> Archief
> Archief
> Archief

> Archief
> Archief

> Terug

Nieuws
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bultrug aangespoeld in België

Nieuwpoort - Op het strand bij de Belgische kustplaats Nieuwpoort is zondagmorgen een bultrug aangespoeld. Het gaat om een 10,5 meter lang vrouwtje, dat aardig veel bekijks trok op het Vlaamse strand.

De rechtervin van de walvis was opengesneden, hetgeen Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen doet vermoeden dat het dier in de Noordzee een aanvaring heeft gehad met een schip. Het komt zelden voor dat een bultrug in België aanspoelt. Volgens Haelters is dat voor het laatst gebeurd in 1751.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controle bagage Aruba

Op de luchthaven van Aruba wordt sinds begin 2006 alle ruimbagage van passagiers op internationale vluchten gecontroleerd.
Tot voor kort werd alleen de ruimbagage van passagiers die naar de Verenigde Staten vliegen gescreend. Het scannen van handbagage gebeurde al op alle vluchten. De verandering is ingevoerd om aan de eisen van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO te voldoen. De verscherpte controles zullen extra tijd kosten bij het inchecken. Door de komst van de nieuwe apparatuur moet de bagage die niet mee de cabine in gaat aan speciale voorwaarden voldoen: elke zijde van een stuk bagage mag niet langer zijn dan negentig centimeter, het maximumgewicht van de bagage is vastgesteld op 45 kilo en vochtige of lekkende bagage wordt niet meer geaccepteerd. Ook moeten koffers en tassen makkelijk te openen zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Klacht tegen marine VS om walvissen

Activisten voor dierenrechten hebben een klacht ingediend tegen de Amerikaanse marine. Die zou de Amerikaanse wet op beschermde diersoorten schenden door het gebruik van een sonar die walvissen en dolfijnen ernstige schade toebrengt. Dit is uit justiële bron in Los Angeles vernomen. De zogeheten actieve sonar, die door de Amerikaanse marine wordt gebruikt voor het opsporen van onderzeeërs, zendt in het water schokgolven van sterke explosies uit. Die kunnen bij walvissen en andere zeezoogdieren inwendige bloedingen veroorzaken.
De voormalige James Bond-acteur Pierce Brosnan heeft zich aangesloten bij de klacht van de milieubeschermers.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezenderde zeehonden

Geregeld worden er zeehonden uitgezet die uitgerust zijn met een zender. Via deze zendertjes ontvangen de onderzoekers informatie over het gedrag van de zeehonden: waar gaan ze op jacht, waar zijn de voornaamste rustplekken, gaan er dieren over grotere afstanden zwerven en zo ja, waarheen? Deze gegevens zijn van groot belang bij het bepalen van het beleid ter bescherming van zeehonden.
De zendertjes zitten vastgeplakt op de vacht van de zeehond. Na een jaar, als de zeehond in de rui is, vallen ze er vanzelf af. Onderzoek heeft uitgewezen dat de zendertjes en antennes niet hinderlijk zijn voor de dieren." beweert men.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Zorg om opslag CO2 in Noordzee

Het is de belangrijkste milieukwestie van deze tijd: kunnen we klimaatveranderingen tegenhouden door het schadelijke CO22 op te bergen? Een internationale commissie van deskundigen meent van wel. Op de Noordzee wordt inmiddels geëxperimenteerd met het ondergronds opslaan van het broeikasgas.
Minister Brinkhorst is enthousiast en experts zien geen risico's. Maar niet iedereen is overtuigd. CO22 is een van de belangrijkste broeikasgassen. De stof zit in de lucht en maakt deel uit van een natuurlijke kringloop. Maar door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen ontstaat een overschot dat schadelijk is voor het milieu. CO2, ook wel kooldioxide genoemd, houdt de warmte op aarde vast en veroorzaakt het broeikaseffect. Wetenschappers en milieuorganisaties zoeken al jaren naar een oplossing voor dit probleem.
Onlangs presenteerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in Montreal een rapport over de ondergrondse opslag van CO22. De commissie meent dat de complete uitstoot van de wereld zo tientallen jaren betaalbaar kan worden opgeborgen. Minister Brinkhorst bracht recent een bezoek aan een gaswinningplatform van Gaz de France (GDF) in de Noordzee. Hier worden experimenten uitgevoerd om kooldioxide op te slaan in bijna lege aardgasvelden. Brinkhorst was enthousiast. Volgens hem bieden de experimenten grote kansen voor Nederland. Bezwaar van de tegenstanders is dat niet alle uitstoot kan worden opgevangen. Het opvangen van kooldioxide-uitstoot door auto's is veel lastiger. De opslag in zee biedt dus geen volledige oplossing voor het probleem. Een enorme hoeveelheid vrijgekomen kooldioxide doodde in de omgeving van het Nyos-meer in Kameroen alle leven.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Levende reuzeninktvis gefotografeerd

Documentairemakers spenderen miljoenen dollars om beelden van een reuzeninktvis in zijn natuurlijke omgeving te kunnen krijgen. Desondanks is het nog nooit gelukt. Japanse zeelieden hebben wel eens wat plaatjes geschoten van een exemplaar dat zich aan het zeeoppervlak bevond, maar in de diepte, waar het gigantische dier zich normaliter ophoudt, is het nog nooit gefotografeerd. Tot nu dan. Een groep Japanse onderzoekers is er namelijk in geslaagd om maar liefst 550 foto's te maken van een exemplaar dat op een diepte van 900 meter op jacht was.

De onderzoekers kwamen het dier op het spoor door een groep potvissen te volgen. Deze dieren jagen veel op reuzeninktvissen. Ze kwamen uit bij de Ogasawara-eilanden, 1.000 kilometer ten zuiden van Tokio. Daar lieten ze een camera het water in zakken, waaraan haken met aas bevestigd waren. Een reuzeninktvis hapte op 900 meter toe en kromde zijn tentakels om de prooi te grijpen. Daarbij kwam één van de tentakels vast te zitten in een haak. Het kostte de reuzeninktvis uiteindelijk vier uur en dertien minuten om zich te bevrijden. Tijd genoeg dus om de diepzeecamera zijn werk te laten doen. De inktvis kwam pas los van de haak, toen zijn tentakel afscheurde. De Jappanners waren erg blij met dit souvenir. "Hij functioneerde nog steeds toen we 'm op de boot tilden", aldus Dr Kubodera tegenover de BBC. De zuignappen zogen zich herhaaldelijk vast aan de boot en aan de hand van Kubodera. "Zijn greep was niet zo sterk als ik verwachtte, maar wel erg plakkerig."

Het gefotografeerde exemplaar was ongeveer acht meter lang. Relatief gezien een kleintje, want van reuzeninktvissen, het geslacht Architeuthis, is bekend dat ze wel 18 meter lang kunnen worden. Uit eerdere studies naar deze mysterieuze dieren concludeerden weteschappers dat het om trage dieren zou gaan. Maar volgens de Japanse onderzoekers blijkt uit hun foto-reportage dat Architeuthis juist heel energiek is. Reuzeninktvissen zijn een geliefd onderwerp bij natuurwetenschappers, omdat er relatief weinig over bekend is. Naast de Architeuthis bestaat er vermoedelijk nog een ander soort inktvis, de 'kolossale inktvis' genaamd, die zelfs nog een maatje groter zou zijn. Ook zijn er verschillende legendarische verhalen over reuzeninktvissen die boten mee de diepte in sleuren. Het boek '20.000 Mijlen onder Zee' van Jules Verne is hier het bekendste voorbeeld van. Ook het fantasiewezen 'Kraken' (Kraak) uit de Scandinavische mythologie is waarschijnlijk van de reuzeninktvis afgeleid.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Japan Dolphin Day

Ieder jaar maken Japanse vissers jacht op ongeveer 20.000 dolfijnen en kleine walvissen. De dieren worden op onvoorstelbaar gruwelijke wijze gedood. Dit is de grootste slachting van dolfijnen ter wereld.

De vissers beschouwen het doden van dolfijnen als een soort 'pestcontrole'. Ze zijn van mening dat de dolfijnen te veel vis eten en dat ze enkel de concurrentie uitroeien. We moeten hen laten weten dat de rest van de wereld deze misdaad tegen de natuur onaanvaardbaar vindt.

Het vlees van de vermoorde dieren, dat toxische stoffen bevat, wordt verkocht voor consumptie waardoor de Japanse overheid haar eigen bevolking vergiftigt. Niet alle dieren worden gedood. Bepaalde individuen worden door trainers van dolfinaria en mariene parken uitgekozen om de rest van hun leven in slavernij door te brengen. Help Sea Shepherd om - net als vorig jaar - een krachtige boodschap af te leveren aan de Japanse vissers en hun overheid en protesteer mee op 8 oktober.
Meer informatie: www.seashepherd.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

36 gewapende dolfijnen ontsnapt door Katrina

Experts, die de training van walvisachtigen door de Amerikaanse marine hebben bestudeerd, menen dat de dolfijnen een harnas met verdovingswapens bij zich kunnen dragen. De marine van de Verenigde Staten bevestigt dat er dolfijnen voor militaire doeleinden getraind zijn, maar wil niet bevestigen dat tientallen van hen ontsnapt zijn.

Het verblijf van de dieren aan de kust werd overspoeld en de 36 dolfijnen kwamen in zee terecht. De dolfijnen zijn getraind om terroristen en spionnen te verdoven, zodat ze ondervraagd kunnen worden. Duikers en surfers zouden echter nu ook gevaar kunnen lopen. De vrees bestaat namelijk dat een duiker of surfer, bijvoorbeeld vanwege het feit dat hij een wetsuit draagt, per ongeluk aangevallen wordt door één van de ontsnapte dieren. De kans is dan aanwezig dat deze zal verdrinken, omdat er niemand bij is om het slachtoffer direct uit het water te vissen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bron: Blad duiken, natuurlijk te koop in onze duikwinkel !