"Nieuws"

> Terug

 

Nieuws

22 september 2005
Dolfijn doodgestoken in Australië

De politie in de Australische deelstaat Victoria heeft aan de kust een dolfijn aangetroffen die is gedood met zeker zeven messteken. Volgens de woensdageditie van The Australian is het zoogdier waarschijnlijk met twee verschillende messen bewerkt. Het is onbekend waarom het dier is gedood. Dolfijnen zijn in Australië beschermd.

Bron: ANP

----------------------------------------------------------------------------------------------
20 september 2005
Planten verstoppen zich

Tijdens hun trek naar het zuiden storten uitgehongerde zwanen zich massaal op de voedzame knolletjes van de waterplant schedefonteinkruid. Deze plant laat zich niet willoos kaalvreten, maar reageert op de zwanen. Bij veel vraat produceert hij grotere knollen die hij dieper in de bodem stopt. Zo kunnen de zwanen er niet meer bij, en ontspruiten er in het voorjaar weer nieuwe planten uit de knollen. De aanpassingen vinden plaats binnen hetzelfde meer. Dit heeft de biologe dr. Helen Hangelbroek uitgevonden tijdens haar promotie-onderzoek. Ze concludeert: "De evolutie werkt hier op een schaal van minder dan honderd meter."

------------------------------------------------------------------------------------------------
20 september 2005
Jacht bedreigt 's werelds grootste amfibie

Illegale jacht bedreigt de Chinese reuzensalamander met uitsterven. De Chinese reuzensalamander (Andrias davidianus) is de grootste amfibieënsoort ter wereld. Het dier leeft uitsluitend in water in bergetens in Noordoost, Centraal en Zuid-China.
De amfibieën kunnen een gewicht van 50 kilo bereiken en 1,5 meter lang worden. Die omvang heeft z'n nadelen, want de salamanders vormen een makkelijke prooi voor jagers die de dieren als lucratieve handelswaar beschouwen. Eén kilogram vlees levert omgerekend als snel 100 dollar op.
Hoewel beschermd, is hun aantal de afgelopen decennia fors gedaald. Hoeveel Chinese reuzensalamanders er momenteel nog zijn, is niet precies bekend. Uit de populaties die zijn bestudeerd, maken onderzoekers echter op dat er een terugval is van 80 procent in de afgelopen 45 jaar. "In de jaren zesig werd jaarlijks nog 15.000 kilo geoogst uit een populatie in de provincie Huan. In de jaren zeventig was dat nog maar 2500 tot 3000 kilo", vertelde expert Michael Lau aan de BBC. "En dat terwijl de lokale bevolking de dieren makkelijk weet te vinden en envoudig kan vangen."
Het lot van de uit de kluiten gewassen salamanders wordt momenteel besproken op een bijeenkomst in Washington van de Global Amphibian Assessment, een initiatief van de IUCN. Circa 500 wetenschappers uit de hele wereld bespreken hier het lot van de 5743 bekende soorten amfibieën. De kwetsbare dieren worden door legio oorzaken bedreigd, zoals ziektes, milieuvervuiling, illegale jacht en handel. Vooral in China worden talrijke soorten gebruikt voor consumptie en voor het verkrijgen van traditionele Chinese medicijnen.
Michael Lau ziet echter wel een lichtpuntje als het om de toekomst van amfibieën in China gaat. "In de jaren zestig was het nog gebruikelijk om allerlei wilde diersoorten te eten, zoals kikkers, salamanders, slangen en vogels. Nieuwe generaties staan hier echter minder open voor; zij willen dit vlees niet meer eten." Voor de Chinese reuzensalamanders is het de vraag of die mentaliteitsverandering op tijd komt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
20 september 2005
Siberische steur van 129 cm in Rotterdam

Afgelopen zomer meldde beroepsvisser Peter de Man uit Barendrecht de vangst en een uitzonderlijk grote steur van meer dan een meter lang. Een steur van deze lengte is in Nederland een zeldzaamheid.
De Atlantische steur (Acipenser sturio) kwam van nature in onze rivieren voor, maar sinds 1952 zijn er geen grote steuren meer gevangen. De soort staat er dan ook slecht voor. In de Gironde (Frankrijk) is uitgebreid onderzoek naar steuren gedaan, waarbij geprobeerd is het bestand te herstellen door kunstmatige opgekweekte jongen in de Gironde te zetten. Een aantal hiervan is eerder in Nederlandse wateren teruggevangen. De melding van de grote steur in Rotterdam wekte bij het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek de hoop op een groot geworden exemplaar uit de Gironde. Helaas bleek dat niet het geval te zijn: de Rotterdamse steur behoort tot de soort Acipenser baeri, Siberische steur. Kenmerken zijn de gespleten onderlip, de onvertakte baarddraden, de circa 50 beenplaten langs de zij, en de lengte. Deze steur komt van nature voor in de rivieren in Noord-Siberië, aar is ook uitgezet in de Oostzee. Daarnaast wordt de soort veelvuldig gekweekt en als siervis in tuincentra verhandeld. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat dit exemplaar uit een tuinvijver afkomstig is. In de afgelopen jaren zijn siersteuren (Russische steur, Siberische steur en sterlet) met regelmatig in de Nederlandse wateren opgedoken. Dit waren echter altijd kleine exemmplaren (20-70 cm). Het zag er dan ook naar uit dat ontsnapte siersteuren geen kans zagen in onze wateren te overleven of voort te planten. De Rotterdamse steur is veel langer en zat hoogstwaarschijnlijk vol met eieren. Het lijkt er daarom nu op dat een ontsnapte siersteur wel degelijk langer kan overleven. Of ze nu ook tot voortplanting kunnen komen, zal nog moeten blijken. De steur is na het onderzoek weer in het water terug gezet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
16 september 2005
Blauwalg in Vinkeveen

In de Vinkeveense Plassen zijn cyanobacteriën aangetroffen. De provincie Utrecht adviseert in verband met de gezondheid niet te zwemmen bij het eiland. De bacteriën vormen op het water een gifgroene drijflaag die lijkt op een groene soep. De blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden waarvan mensen ziek worden. De klachten variëren van hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid, diarree tot koorts. Vooral aan het einde van de zomer steken de blauwalgen de kop op.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 september 2005
Zandverlies Westerschelde


De Statenfractie van GroenLinks is zeer verontrust over het verdwijnen van grote hoeveelheden zand uit de Westerschelde. De partij wil van het dagelijk provinciebestuur weten welke actie daartegen wordt ondernomen. De zee voerde altijd meer zand de Westerschelde in dan door het getij uit de rivier verdween. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) toont aan dat de situatie in de afgelopen veertig jaar is omgekeerd: er verdwijnt nu veel meer zand dan erin komt. Volgens het RIKZ kan dat ertoe leiden dat droogvallende platenen slikken 'verdrinken', de golfbelasting groter wordt en de waterstanden hoger uitvallen. Eén en ander met nadelige gevolgen voor onder meer natuur en veiligheid.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant

----------------------------------------------------------------------------------------------------

06 september 2005
Schade aan palingen in de Waal


In de afgelopen periode zijn bij de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) weer meldingen binnengekomen van zogenaamde 'knakalen', dode palingen die door midden zijn gehakt en palingen die zichtbaar schade hebben. Onderzoek in de Waal bij Deesd wijst uit dat het waarschijnlijk om schade door waterkrachtcentrales gaat.

Vissen lopen directe fysieke schade op door installaties die in waterwegen zijn geplaatst voor de waterbeheersing (gemalen) of de energieopwekking (waterkrachtcentrales). Pompgemalen vormen voor vele trekkende vissoorten, zoals de (schier)aal, een migratiebarrière. Bovendien brengen ze belangrijke schade (blessures of sterfte) toe aan vissen die het pompgemaal passeren. Sterfte zou kunnen worden voorkomen door de vissen met een visgeleidingssyteem via een 'bypass' om het gemaal heen te leiden.

De OVB heeft actuele kennis op het gebied van visschade en visgeleidingssystemen. De OVB is al sinds het begin van de jaren '90 betrokken bij onderzoek naar visgeleiding bij waterkrachtcentrales. Hoewel op het gebied van visschade en visgeleiding dus al veel gedaan is, heeft het nog steeds niet geleid tot het (verplicht) installeren van geleidingssystemen bij waterkrachtcentrales om vis te beschermen. Bij de OVB komen vaak vragen binnen over welke maatregelen men kan treffen bij vissterfte. Het is belangrijk snel op te treden wanneer in een water veel zieke vissen zijn en wanneer vissterfte optreedt of dreigt op te treden, bijvoorbeeld bij warm weer, ijsbedekking of een vuilwaterlozing. Meld een (dreigende) calamiteit in eerste instantie bij de lokale hengelsportvereniging, hengelsportfederatie en vervolgens bij de gemeente/waterbeheerder. Adressen vindt u in uw gemeentegeids. Visziekte en/of vissterfte van grotere omvang kan - na het inschakelen van de bovengenoemde instanties - worden gemeld via het meldpunt visziekte/vissterfte van de OVB via www.ovb.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

06 september 2005
Gezonken vrachtschip wordt geborgen


Het vrachtschip Michelle, dat vrijdag 26 augustus na een aanvaring met de Kierfernwald is gezonken, wordt vanwege gevaar voor het scheepvaartverkeer op dit moment geborgen. De twee vrachtschepen kwamen vrijdagochtend op 100 kilometer ten noordwesten van Den Helder met elkaar in aanvaring.

De Kiefernwald kon op eigen kracht doorvaren naar de Cuxhaven. De Michelle zonk. De bemanning is op tijd van boord gehaald. De firma Svitzer/Wijsmuller voert deze bering uit op verzoek van de eigenaar van de Michelle. RWS Noordzee houdt toezicht op de bering. Daarnaast heeft het betonningsvaartuig Terschelling vrijdagavond het wrak gemarkeerd met enkele boeien en informeert het scheepvaart verkeer omtrent de aanwezigheid van het wrak.
De uitstroom van olie was zeer beperkt en niet bestrijdenswaardig. Uit voorzorg ligt de Arca sinds vrijdagavond standby. Ook de Waker blijft voorlopig ter plaatse. De lading kolen van de Michelle levert geen direct gevaar op voor het milieu, maar nader milieuonderzoek volgt. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend.

Bron: RWS Noordzee
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bron: Blad duiken, natuurlijk te koop in onze duikwinkel !